PORTADA  

 

 
      
  Othlo
Othlo / Letras / Poesía
/ Poesía de Pablo Mora
 
 

 

Opina en el foro.

Contacta y opina con otros colaboradores de Othlo en la lista de correo.
Suscríbete al boletín de novedades de Othlo.
Colabora en Othlo.
 
 
JACULATORIA PATRIA

Pablo Mora
http://www.poesia.org.ve
http://www.poiesologia.com
moraleja@telcel.net.ve

San Cristobal, Venezuela

La vida nos acecha
nos remeda hamaca enreda amarra amasa enselva
insomnia y nos enlluvia
Freddy Pereyra

rézame embrújame céntrame concéntrame tómame madrúgame canélame entrebáilame tenme entiémpame empiélame empléame entrepiérname envuélveme aprisióname elígeme tempráname encandílame claréame lévame llévame llámame cállame diferénciame recórreme distíngueme enyémame enjuévame ábreme recíbeme átame desátame persígueme arrópame suspírame ladérame agítame nicotíname acósame dientéame resucítame circúlame madérame acúname vientréame siénteme encímame enséñame ensiéname líbrame galópame azúlame hembréame hermáname mañáname espíname acéchame hamácame amárrame pubísame avísame amásame ensélvame enrédame abrígame lámeme alméame enciéndeme saetéame estoquéame insómniame enllúviame alégrame emborráscame ventájame enhójame deshójame enrámame ármame desálmame amórame arómame achíname enchínchame enlúname resábiame aguitárrame astíllame ampárame enrúmbame embálame enrámame recórreme empálmame enmúgrame encuéntrame enlúchame encúbreme entráñame estréllame extráñame asómbrame desgárrame enguérrame siéntame arrodíllame sujétame carcélame cabálgame revélame aquiétame afírmame enceguéceme marinéame rásgame arrincóname enzaguáname aléjame azuléjame azafráname luciernágame castáñame coróname corazóname espárceme arbólame puéblame algazárame avelláname alborózame conténtame camíname gózame estrújame ultrájame bullaranguéame desgárrame esperánzame golpéame lácerame quémame guerréame fréname desenfréname acentúame extenúame persígname apresúrame jardinéame solápame

endiósame endiáblame cascájame encántame hechízame solicítame necesítame neblíname charáguame charángame escopétame agállame visióname engáname enrúlame cópiame cronópiame defiéndeme declárame inclúyeme fortaléceme inclíname ordéname álzame levántame despiértame espúmame empúñame respírame acométeme resóplame retúndame enarbólame volcáname oriéntame irrádiame aguíjame llégame abúndame felíname preténdeme absórbeme torréntame fecúndame escárbame abalánzame enráyame broncéame embróncame revuélveme titáname enmárchame esgrímeme desencadéname yérgueme víbrame truéname atorbellíname échame deséchame entiérrame destiérrame desentiérrame empátriame sálvame

 

 OTHLO
Revista electrónica

Asociación HuSe
CIF: G18538876
http://www.othlo.com
othlo@othlo.com
TF: (0044) (0) 7778379805
Manchester
United Kingdom

 
Dentro de
OTHLO:

 
Sobre
OTHLO: